XXX Niedziela Zwykła – 29 października 2017

 1. Msza św. w kościele parafialnym w codziennie z wyjątkiem środy o godz. 17.00. Przed Mszą św. możliwość spowiedzi św. Po Mszy św. we wtorek ostatnie nabożeństwo różańcowe.
 2. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tak licznie przez cały miesiąc uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do rodziców, których dzieci codziennie uczestniczyły w tej pięknej modlitwie. Pojutrze po ostatnim nabożeństwie będzie wręczenie upominków tym dzieciom. Proszę, aby jutro dzieci przyniosły do kościoła podpisane plansze różańcowe, które otrzymały na początku miesiąca.
 3. Dziękujemy za sprzątanie kościoła rodzinom: Kocyła i Gołębiowska. W najbliższym tygodniu prosimy rodziny: Gierlak i Paduch.
 4. W środę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Mszę święte: w Hermanowicach o godz. 7.00 i o 14.00 na cmentarzu z procesją, w Malhowicach o godz. 9.00 z procesją, w Stanisławczyku o 10.30 z procesją, w Kupiatyczach o 12.00 z procesją. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolnej modlitwy w intencjach Ojca św. Odpust zyskujemy pod zwykłymi warunkami i możemy go ofiarować tylko za zmarłych. W miesiącu listopadzie można każdego dnia zyskiwać odpusty, które można ofiarować tylko za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz i modląc się za zmarłych choćby w myśli i odmawiając dowolną modlitwę w intencjach Ojca św. Do 8 listopada można zyskiwać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, w pozostałe dni odpust cząstkowy. Jedna spowiedź wystarczy do zyskiwania odpustu w wielu dniach. W środę na cmentarzu w Stanisławczyku będzie kwesta na budowę kaplicy.
 5. 2 listopada – Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza św. w Malhowicach o 15.00, w Kupiatyczach o 16.00 w Hermanowicach o 17.00.
 6. W listopadzie w kościele parafialnym codziennie przez cały miesiąc będzie nabożeństwo wypominkowe za zmarłych. Zachęcam do udziału w tych nabożeństwach. Niech nasza modlitwa za zmarłych będzie podkreśleniem naszej wiary w obcowanie świętych oraz wstawiennictwo, o które prosimy wielokrotnie dusze cierpiące w czyśćcu.
 7. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Pierwsza Sobota miesiąca. W pierwszy piątek odwiedzę chorych od godziny 8.30. Po nabożeństwie wieczornym spotkanie Akcji Katolickiej.
 8. W sobotę po Mszy św. Różaniec wynagradzający za obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu Matki Bożej.
 9. Za + Janinę Misiorowską zostanie odprawionych 12 Mszy św. od uczestników pogrzebu. Terminy będą podawane na bieżąco.
 10. Sładka mszalna za tydzień będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji.
 11. Za tydzień niedziela adoracyjna i zmiana tajemnic różańcowych.

XXIX Niedziela Zwykła – 22 października 2017

 1. Msza św. w kościele parafialnym codziennie o godz. 17.00. Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe. Przed Mszą św. możliwość spowiedzi. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 2. Dziękujemy za sprzątanie kościoła rodzinom: Kuźbida i Cichocki. W najbliższym tygodniu prosimy rodziny: Kocyła i Gołębiowska.
 3. We czwartek 26 października przypada 9 rocznica nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego. Msza św. w intencji całej społeczności szkolnej będzie o godzinie 9.00.
 4. Dzisiaj w Kościele rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Pamiętajmy w modlitwach o misjonarzach, zwłaszcza tych pochodzących z naszej parafii.
 5. W sobotę w liturgii będziemy obchodzić święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 6. Składam serdeczne podziękowanie rodzinom sprzątającym kościół w ostatnim tygodniu za ofiarę 100 zł. Te pieniądze zostały wpłacone na konto parafialne.

XXVIII Niedziela Zwykła – 15 października 2017

 1. Msza św. w kościele parafialnym codziennie o godz. 17.00. Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe. Przed Mszą św. możliwość spowiedzi. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 2. Dziękujemy za sprzątanie kościoła rodzinom Nawój i Stadnik. W najbliższym tygodniu prosimy rodziny: Kuźbida i Cichocki.
 3. W środę – święto św. Łukasza Ewangelisty, modlić się będziemy w tym dniu w intencji wszystkich pracowników służby zdrowia.
 4. Pani Dyrektor wraz z całą społecznością szkolną zwraca się z prośbą o zbiórkę zniczy, które zostaną zapalone na cmentarzu we Lwowie. Preferowane są kolory biały i czerwony. Znicze można składać w budynku głównym szkoły oraz w zakrystii.
 5. Spotkania przed bierzmowaniem: w poniedziałek – klasa VII, we wtorek – klasa II gimnazjum, w środę – klasa III gimnazjum. Przypominam, że spotkania te rozpoczynają się udziałem we Mszy św. i nabożeństwie różańcowym.
 6. Za tydzień w niedzielę w Kupiatyczach uroczysta suma odpustowa o godz. 12.00.
 7. Istnieje możliwość ukończenia kursu komputerowego I i II stopnia. Zapisy dla osób do 50 roku z wykształceniem maksymalnie średnim u Pani Sołtys w Stanisławczyku, Pana Sołtysa w Malhowicach i Pana Radnego w Hermanowicach. Warunkiem jest, aby zebrała się grupa co najmniej 10 osób. Taki sam kurs będzie również dla osób powyżej 50 roku życia, jeśli zbierze się grupa 10 osób. Te kursy będą odbywać się na terenie miejscowości. Więcej informacji u Pana Radnego.
 8. Pan Sołtys i Pan Radny zwracają się z prośbą o posprzątanie w tym tygodniu grobów swoich bliskich ze starych zniczy i kwiatów. Podyktowane jest to przygotowaniem cmentarza do Uroczystości Wszystkich Świętych.

XXVII Niedziela Zwykła – 8 października 2017

 1. Msza św. w kościele parafialnym codziennie o godz. 17.00. Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe. Przed Mszą św. możliwość spowiedzi.
 2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 3. Dziękujemy za sprzątanie kościoła rodzinom Dymytryszyn i Urbaś. W najbliższym tygodniu prosimy rodziny: Nawój i Stadnik.
 4. Raz jeszcze składam serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Hermanowic za ogrom pracy wykonanej dla uczestników inicjatywy modlitewnej „Różaniec do granic”. Dziękuję również wszystkim osobom, które odpowiedziały na prośbę Pań ze Stowarzyszenia i włączyły się w przygotowania tego wielkiego wydarzenia wiary w naszej parafii. Dziękuję też wszystkim Panom, którzy pracowali przy przygotowaniu tego wzniosłego wydarzenia.
 5. W ostatnim tygodniu zostało wykonane nowe przyłączenie instalacji elektrycznej do naszego kościoła wraz z instalacją przeciw gromową. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 2800 zł. Naszą wspólnotę czeka jeszcze remont instalacji elektrycznej dzwonnicy. 
 6. W sobotę wypada Dzień Nauczyciela. Pamiętajmy w modlitwach o naszych nauczycielach i wychowawcach, aby żyjącym Bóg błogosławił a zmarłych przyjął do swego królestwa.
 7. Za + Wacława Borowskiego zostanie odprawionych 10 Mszy św. – od uczestników pogrzebu. Terminy odprawianych Mszy będą podawane na bieżąco.