Prośba

Z UWAGI NA  ROZMOWĘ Z POLICJANTAMI
BARDZO PROSZĘ, ABY PRZESTRZEGAĆ LIMITU ILOŚCI OSÓB
NA ZGROMADZENIACH LITURGICZNYCH