Duszpasterze

Proboszczowie

 1. Ks. prał. Franciszek Gunia 1948 – 1993
 2. Ks. prał. mgr Edward Sznaj 1993 – 2001
 3. Ks. mgr Jan Szmyd 2001 – 2016
 4. Ks. dr Radosław Maziarz od 2016 – 2020
 5. Ks. mgr Piotr Michno

Wikariusze

 1. Ks. prał. mgr Edward Sznaj 1992 – 1993
 2. Ks. mgr Roman Sękowski 1999 – 2000
 3. Ks. mgr Tomasz Surmacz 2000 – 2002

Kapłani pochodzący z parafii

 1. Ks. mgr Edward Stawarz (+2006) – proboszcz w Tryńczy
 2. O. Tadeusz Osypanko OSBM (+2002) – dziekan kołobrzeski
 3. O. Emilian Władysław Bojko OCD – wikariusz w Kownie – Litwa
 4. Ks. Henryk Kociołek – duszpasterz w USA
 5. O. Krzysztof Pelc OFMConv. – wikariusz w Boryspolu – Ukraina