Zbiórka zniczy

Zachęcamy by włączyć się do akcji zbierania białych i czerwonych zniczy, które będą zapalone na cmentarzu we Lwowie.
Znicze można przynosić do budynku głównego szkoły lub do zakrystii.